​Phân bổ trên 26 tỷ đồng phục vụ công tác bầu cử

THỨ NĂM, 08/04/2021 10:30:30

Với nguồn kinh phí trên, tỉnh phân bổ cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh hơn 11,2 tỷ đồng; khối huyện, thị xã, thành phố hơn 14,8 tỷ đồng.


Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Ủy ban Bầu cử huyện Nam Sách

UBND tỉnh đã trích trên 26 tỷ đồng tạm cấp cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh và bổ sung kinh phí cho UBND cấp huyện phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, hơn 13,6 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương phân bổ cho ngân sách địa phương phục vụ công tác bầu cử, còn lại là ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Ngày 2.4, Bộ Tài chính tiếp tục bổ sung hơn 13,6 tỷ đồng cho tỉnh để phục vụ các hoạt động bầu cử. Nguồn kinh phí này tỉnh chưa phân bổ.

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu