Xây dựng điểm dân cư mới ở xã Liên Hồng

THỨ SÁU, 27/10/2017 11:00:00

UBND tỉnh vừa cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 9.500 m2 đất gồm đất chuyên trồng lúa, nuôi thủy sản, giao thông, thủy lợi để thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới số 1 ở thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng (Gia Lộc).

Diện tích này sẽ được chuyển thành đất ở, đất quy hoạch đường giao thông, hành lang đường giao thông và đất hạ tầng kỹ thuật của điểm dân cư mới. UBND tỉnh giao cho UBND huyện Gia Lộc xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất bảo đảm đúng quy định.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu