Tập trung khắc phục hạn chế trong phát triển đô thị

THỨ BA, 07/11/2017 09:06:00

Chiều 6.11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thực hiện giám sát công tác lập, triển khai, điều chỉnh, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng các khu đô thị trên địa bàn huyện Kinh Môn giai đoạn 2011 - 2016.


Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Kinh Môn phối hợp với các ngành tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng các khu đô thị trên địa bàn


Theo báo cáo của UBND huyện Kinh Môn, trong giai đoạn 2011 - 2016, trên địa bàn huyện có 6 dự án xây dựng đô thị, trong đó UBND huyện phê duyệt 4 khu, UBND tỉnh phê duyệt 2 khu với tổng diện tích khoảng 202 ha. Các khu đô thị được quy hoạch đều phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị Kinh Môn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Các quy hoạch khu dân cư, khu đô thị mới đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế tại các xã, thị trấn và của huyện. Các khu đô thị mới góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng, môi trường sống của nhân dân, bảo đảm tiến trình phát triển đô thị và xây dựng thị xã Kinh Môn.

Các thành viên đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Kinh Môn cần tập trung khắc phục một số hạn chế, thiếu sót trong quá trình lập, triển khai, điều chỉnh, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng các khu đô thị trên địa bàn như năng lực lập, tổ chức và thực hiện quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh của đô thị; chưa thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật, chưa tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn quy hoạch và các quy chuẩn liên quan. Việc triển khai nhiều đồ án quy hoạch còn chậm so với quy định. Một số khu đô thị cơ bản đều tăng diện tích đất ở, phân lô nhỏ, giảm diện tích công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội, cây xanh, dẫn đến dự án sau khi được thực hiện chưa bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định...

Các thành viên đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Kinh Môn phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng các khu đô thị trên địa bàn.
    VỊ THỦY

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu