Khắc phục hạn chế trong quy hoạch xây dựng các khu đô thị

THỨ TƯ, 08/11/2017 15:08:00

Trong giai đoạn 2011 - 2016, thị xã Chí Linh quy hoạch 11 dự án xây dựng khu dân cư đô thị.


Đoàn giám sát làm việc với UBND thị xã Chí Linh
Ngày 7.11, Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) giám sát thực hiện công tác lập, triển khai, điều chỉnh, quản lý và triển khai quy hoạch xây dựng các khu đô thị trên địa bàn huyện Bình Giang và thị xã Chí Linh giai đoạn 2011-2016.

Theo báo cáo của UBND huyện Bình Giang, trong giai đoạn 2011 - 2016, trên địa bàn huyện có 3 dự án xây dựng đô thị là khu dân cư mới xã Tráng Liệt, khu nhà ở Bình Phú và khu dân cư phía nam thị trấn Kẻ Sặt, với tổng diện tích gần 52,7 ha. Các khu đô thị được quy hoạch đều phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kẻ Sặt mở rộng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Trong giai đoạn 2011 - 2016, thị xã Chí Linh quy hoạch 11 dự án xây dựng khu dân cư đô thị, trong đó có 8 dự án đã triển khai. Các dự án triển khai đều có điều chỉnh từ 1-4 lần do nhiều nguyên nhân như chất lượng quy hoạch còn hạn chế, khó giải phóng mặt bằng, để phù hợp với các quy hoạch phát triển giao thông, sử dụng đất...

Các thành viên đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Bình Giang và thị xã Chí Linh tập trung khắc phục các hạn chế trong quá trình lập, triển khai, điều chỉnh, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng các khu dân cư, đô thị. Đó là năng lực lập, tổ chức và thực hiện quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; một số quy định của pháp luật thực hiện chưa nghiêm, chưa đầy đủ như tiêu chuẩn quy hoạch và các quy chuẩn liên quan về tỷ lệ đất ở, diện tích phân lô, đất cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật... Nhiều đồ án quy hoạch triển khai còn chậm so với quy định. Đoàn giám sát cũng đề nghị hai địa phương trên phối hợp với các ban, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng các khu đô thị trên địa bàn, nhất là khâu giải phóng mặt bằng; điều chỉnh để bảo đảm phù hợp kết nối quy hoạch kinh tế - xã hội chung, quy hoạch chuyên ngành...
  THÀNH LONG

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu