4 công trình cải tạo chợ bị lùi thời gian

THỨ SÁU, 27/10/2017 13:15:00

4 công trình cải tạo và nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống ở các chợ: Chùa, Từ Ô, Từ Xã (Thanh Miện) và Phí (Cẩm Giàng).

4 công trình cải tạo và nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống ở các chợ: Chùa, Từ Ô, Từ Xã (Thanh Miện) và Phí (Cẩm Giàng) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư vừa phải điều chỉnh thời gian thực hiện vì Ngân hàng Thế giới (WB) không chấp thuận kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo kế hoạch, các công trình trên được thực hiện trong 2 năm 2016-2017. Tuy nhiên, để lựa chọn lại nhà thầu và thi công, thời gian thực hiện các công trình này phải lùi lại đến năm 2017-2018.

4 công trình trên có tổng vốn đầu tư hơn 11 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi của WB và vốn đối ứng của ngân sách tỉnh.
LAN NGUYỄN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu