Tài sản riêng trước hôn nhân

THỨ NĂM, 18/01/2018 04:34:57

Hỏi: Trước khi kết hôn, tôi có tài sản riêng là một mảnh đất vườn. Mảnh vườn này sau khi tôi kết hôn thì bắt đầu sinh hoa lợi, tới nay là 500 triệu đồng.

Gần đây, vợ tôi yêu cầu tôi bổ sung tên cô ấy vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này. Tôi muốn hỏi pháp luật có bắt buộc bổ sung tên vợ/chồng vào tài sản có trước hôn nhân không, số tiền 500 triệu đồng là tài sản riêng của tôi hay tài sản chung vợ chồng?
MINH THUẬN (Nam Sách)

 Trả lời: Theo quy định tại điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì “Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn…”. Do đó, quyền sử dụng đất mà bạn có trước hôn nhân là tài sản riêng của bạn, vợ bạn không có quyền gì đối với tài sản này. Pháp luật không bắt buộc bạn phải để tên vợ vào giấy tờ về tài sản bạn có trước hôn nhân.

Về số tiền 500 triệu đồng, theo quy định tại khoản 1 điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung”. Do đó, nếu các bạn không có thỏa thuận nào khác thì đây là tài sản chung vợ chồng.

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu